Disclaimer

Brandweerspotters.nl hecht veel waarde aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Brandweerspotters.nl en/of haar hostingprovider kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voorvloeiend uit onjuiste informatie, problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie over het internet en/of technische storingen. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Brandweerspotters.nl is een persoonlijk initiatief en heeft geneeswijze officiële binding met de hulpdiensten in Nederland.


De primaire doelstelling van Brandweerspotters.nl is het plaatsen van nieuwsberichten en het fotografisch vastleggen van allerhande calamiteiten. Brandweerspotters.nl gebruikt de foto's en/of video-opnamen om materiaal van hulpdiensten te tonen en om calamiteiten in beeld te brengen. Zodoende wordt er inzicht gegeven in het werk van de brandweer en/of andere hulpdiensten. In principe zullen geen foto's worden geplaatst waarop slachtoffers, portretten, kentekens en/of andere privacygevoelige gegevens worden afgebeeld. Mocht u per ongeluk een foto zien waarvan u denkt dat de privacy van slachtoffers en/of anderszins betrokkenen ernstig worden geschonden, laat dit dan alstublieft weten middels het navolgende e-mailadres: info@brandweerspotters.nl. De betreffende foto('s) zullen dan worden gewijzigd en/of verwijderd van de website.


Tevens behoudt Brandweerspotters.nl zich het recht geplaatste reacties op nieuwsberichten en/of in het gastenboek geplaatste berichten zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen en/of te verwijderen van de website.


Copyright

Alle geplaatste fotografische opnamen vallen onder de copyright van Brandweerspotters.nl. Brandweerspotters.nl heeft het recht deze fotografische beelden, namens de fotografen te plaatsen op haar website. Overeenkomstig aan artikel 1 Auteurswet 1912 is de exclusiviteit van verspreiding van het geplaatste beeldmateriaal toegekend aan de desbetreffende fotograaf. Het is daarom niet toegestaan de foto's zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brandweerspotters.nl en/of de desbetreffende fotograaf openbaar te maken, op welke wijze dan ook.

© 2007 Brandweerspotters.nl

Inloggen

Beheerders login
Inloggevens onthouden

Sponsors

WebdesignTilburg; Het beste webdesign bedrijf voor de startende ondernemer uit Tilburg eo.